Truyện chêm

Free Writing - Feb 26
Nga rubyNga rubyFeb 26
Today I feel very nervous about my career, my future. I don't know what to do. I don't know what I like. I wonder what I can do. I feel very difficult to find a good job. I can use English...
cbxz
Vũ MinhVũ MinhFeb 23
intend hay đấy. trái đất bị invend. irritate với bạn. bé đang knit len . lift xe. tôi đang phải manage đây nè . không chon được cốc nào match . mục tiêu murder tổng thống. bạn thật là noise...
action
Vũ MinhVũ MinhFeb 23
adjust hành vi. arrest kẻ xấu. bend nguy hiểm. chase thú dữ . comb bị hư . đừng compete . anh ta đã convert. cover rừng . damage cao . hãy defeat hắn. defend ad. get out of phi thuyền ....
TECHNOLOGY
Vũ MinhVũ MinhFeb 22
để tôi alternative. amplitude thật quá . hãy analyse đoạn văn. apparent là bạn sai . ngày thi đang approach . approximate cách quá xa . trí tuệ artificial. ascertain hôm nay . assemble lại....
bla bla
Vũ MinhVũ MinhFeb 22
trái đất comparative tròn. governement đang constitute và construct bộ máy nhà nước hoành tráng . đất nước chúng tôi là đất nước cộng hòa không phải democracy nhé. nếu được thì evolution...
Free Writing - Feb 21
What are the market trend? What new tool will help your staff need to be successfull? What skill will your people need in the...
Free Writing - Feb 20
Is it better to be single or be married? Acording to me, be single gives you the freedom to explore more life. But it is better to be married. It is wonderful to get married your lover. You...
Free Writing - Feb 20
I waste time removing old image on...
Free Writing - Feb 19
I has planed for summer mid-term I feel worry...
Story
The benefit of writing story every day to help you extra vocabulary. The words have a diffirent function but it's excited,they heal not to know english. They promote...
Free Writing - Feb 19
Starting new a day by reading lastest news...
Free Writing - Feb 18
I hased studied a quote Think ahead. Dob't let day-to-day operations drive out...