Hồng Ân NguyễnHồng Ân Nguyễn

A REPORTER

Apr 12, 2020

Her ambition là trở thành một phóng viên. Cô ấy delicate trong việc lấy tin, làm việc luôn luôn efficient, thu thập tin tức effective, dù lead time có ngắn đến đâu cô cũng sẽ hoàn thành các bài luận án và bài viết của mình. Giáo sư của cô ấy đã nói rằng cô là một người capable, overall sẽ có advantage trên con đường sự nghiệp. Việc được appreciate khiến cho cô phách lối, conflict giữa cô ấy và các bạn học xảy ra rất nhiều, vì cô xem họ như opponent của mình.

Sau khi ra trường, cô được giáo sư appoint làm candidate đến phỏng vấn ở một tòa soạn. Các critic đánh giá cô là một người consist đủ các yếu tố để trở thành một phóng viên giỏi, chính vì thế mà cô deserve được nhận.

Tòa soạn đã facilitate cho cô trong công việc. Bởi vì từ thời đại học, cô luôn kiêu căng, hống hách, không bao giờ consult tiền bối đi trước bất cứ điều gì. Lúc đó cô chẳng khác gì một spreadsheet âm độ, lạnh lùng khó gần. Cô còn từng xem bạn học như opponent của mình. Lúc đầu đến tòa soạn làm việc, hằng ngày đều làm bạn với stationery nên không thân thiết với đồng nghiệp cho lắm. Có lẽ vì thế nên cô luôn bị mọi người xa lánh, despair của cô đối với công việc lớn dần.

Một lần, sau khi capture cho việc điều tra, tổng giám đốc công ty X không nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Nhiệm vụ của cô là lấy được tin gửi về để tòa soạn compile rồi đăng lên. Nhiều người biết thế lực đằng sau vị giám đốc kia có thể conduct rất nhiều thứ nên đã chấp nhận bỏ cuộc, ngay cả tòa soạn cũng bảo cô quay về. Nhưng cô đã không làm thế, cô bác bỏ designate của tòa soạn và regulation của giới, liều mình đi lấy tin. Bất chấp vị tổng giám đốc kia có một escort hùng mạnh, cô đã có một ngày làm việc productive khi thu về được những tin tức quan trọng. Lập được công lớn, toàn soạn nổi tiếng worldwide, sự nghiệp của cô cũng thăng tiến, cô cũng đã thân thiện với đồng nghiệp hơn trước. 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục