Tam PhamTam Pham

Bữa ăn ở công ty

Jul 05, 2020

Đại diện ban lãnh đạo công ty:

Hôm nay, tôi announce đến whole anh chị em nhân viên trong công ty, 1 vấn đề diễn ra gần đây đó là chất lượng bữa ăn trong nhà ăn của chúng ta. Rất nhiều người đã có những complaint hoặc blame đầu bếp về chấn lượng bữa ăn hay quy cách phục vụ trong nhà bếp.

Những hint hay additional sẽ được argue tại buổi discuss ngày hôm nay. Qua 1 time tìm hiểu comfirm từ nhiều luồng thông tin khác nhau include như: bộ phận nhân sự, hành chính, kế toán, CBCNV… Chúng tôi admit những sai sót trong khâu quản lý. Chúng tôi extremely apologize đến mọi người. Xin mời đại diện phòng nhân sự cho ý kiến.

Đại diện phòng nhân sự:

Tôi centain tất cả mọi người đều biết về vấn đề nêu trên nên tôi cũng đi thẳng vào vấn đề như sau. Chúng tôi need nhà ăn phải prepare 1 bản brief:

- Các nguyên vật liệu

- Giá cả khi mua

- 1 bữa ăn include: bao nhiêu suất, thành phần dinh dưỡng ra sao...

Hoặc 1 brochune whole vấn đề liên quan đó gửi đến các phòng ban để mọi vấn đề được minh bạch và công khai.

Đại diện ban lãnh đạo công ty:

Vâng xin cám ơn người đại diện bên nhân sự đã góp ý, xin mời đại diện bên CBCNV.

Đại diện bên CBCNV:

Vâng, xin chào toàn thể mọi người trong buổi discuss hôm nay. Tôi hoàn toàn approve với ý kiến bên phòng ban nhân sự vừa đưa ra. Chúng tôi need 1 sự rõ ràng, minh bạch và công khai để có thể convince whole công ty. Tôi xin hết.

Đại diện ban lãnh đạo công ty:

Vâng cám ơn tất cả ý kiến mọi người đã hint. Chúng tôi và các nhà lãnh đạo cũng agree với những complaint vừa interact. Chúng tôi sẽ hurry bên phía hậu cần nhanh chóng contact làm rõ các reasoncomplete brochune đến whole mọi người.

Chúng tôi apologize đến mọi người. Sẽ có những postcard với những stamp độc đáo nhất đã được sưu tầm để gửi đến mọi người thay cho lời apologize muộn màng của chúng tôi. 

Xin chân thành cám ơn mọi người đã đến conference ngày hôm nay.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục