Tam PhamTam Pham

Các bạn học tín chỉ đã từng

Jul 05, 2020
Hai ngày nữa là deadline nộp bài tập nhóm, cả nhóm lại hẹn nhau ở library để cùng thảo luận. Lan Anh xin phép absent khoảng 15 phút vì phải đưa e nó đi học ở trường MN private gần đó do bố mẹ nó đang đi du lịch abroad cả rồi.
Bản draft basis đã xong. Bạn trưởng nhóm đã photo cho các thành viên cùng xem để tìm error và đóng góp ý kiến concrete để hoàn thiện bài viết. Tất cả đều rất concentrate, concerndebate sôi nổi để đi đến conclude cuối cùng.

#afterwards, là phần chuẩn bị cho viêc thuyết trình trước cả lớp. Chủ đề “ lợi ích của một course về kỹ năng mềm” khá là abstract, vì vậy khi trình bày nên có thêm hình ảnh cho sinh động, dễ hiểu. Có thể lập diagram nếu integral thì càng tốt.

Cuối cùng là chọn ra một thành viên để thuyết trình. Common, bạn nào tự tin, giọng nói tốt sẽ eligible làm việc đó và nhận được priority lựa chọn của nhóm. Xong xuôi, từ hall, Lan Anh advance và ngồi xuống cái ghế adjacent cái bàn cả nhóm đang ngồi, quay xuống nói nhỏ: Tớ có thể assist gì cho các cậu không? Rồi nó cười xòa, giơ hai tay với hai bịch trà sữa lên.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục