Tam PhamTam Pham

Các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật

Jul 05, 2020

Mình là 4, và dạo này mải phát triển tính năng cho Goingsunny nên Unit 30 ngâm gần cả tuần liền. Hôm nay nhân tiện trời nhẹ lên cao, mình lại chém gió về sự phát triển của khoa học xã hội thế giới.

Như các bạn biết đấy, the golden period của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, được nổ ra vào khoảng cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Thời kỳ mà phát minh ra bulb được coi như a typical exam, the routine of human kind was changed, once forever. Khi mà đèn dầu được replaced bởi bóng đèn sợi đốt. At this time, people only press a button to light up the room, which is quite hard to achieve beforehand

Đến cuộc cách mạng KHKT lần thứ 2, bắt đầu từ thế chiến thứ nhất, it's a arms race, lot of weapons were created, khoảng năm 1940 cho tới giờ. Phát mình được nhắc tới nhiều nhất trong giai đoạn này chính là Bom Nguyên Tử, it's the beauty of science. The first time, the Einstein's constant e=mc^2 was shown how trully it is. Every countries has attempt to master this technology. They are searching for a solution to control the defect of the booom. A lot of factors brought on the table for discussion, a lot of software was installed, devices were created. All they want is taking advantage of another country by a switch. That's a backup plan.

Nowadays, this is the era of digital devices, where the lifetime of the battery is a big solution at the moment. Altogether, some country was connected as a block for sharing their knowledge with each other. They create an engine to use the beam of atom chứa năng lượng, để chiếu vào các cục pin cũ manually, để giúp tăng tuổi thọ của các cục pin này. Apply là công ty đi đầu trong việc này. This action was known as a good aspect of Apple this year.

For the next year, let moving forward together. 🚔

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục