Tien Dat NguyenTien Dat Nguyen

Cấp 1

Apr 12, 2020

Năm 6 tuổi, tôi được degree nursery. Sau đó tôi học primary và được access với textbook. Ở ngôi trường mới này tôi được làm quen với principal, được cấp uniform mới, được làm quen với blackboard và được quen những classmate. Khi mới vào trường, tôi học rất tệ nên khi examine tôi thường mắc những mistake elementary về layout nên đã thi fail. Tôi đã được mentor register cho một khóa học improve nên lực học của tôi ngày càng outstanding

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục