Liệp DinhLiệp Dinh

Cater contract

Apr 12, 2020

Thời kỳ army qua đi, thì thời kỳ specialize đến. VN từ nước có nhiều unemployment trở thành nước có nhiều opportunity kiếm việc làm giảm đói nghèo cho dân. 

VN bắt đầu cooperate với các corporation lớn để cater cho các nước khác. Hai bên sẽ có những responsible trong bảng contract. 

Nếu ai vi phạm contract sẽ phải compensate contract. Và điều ghê gớm nhất sẽ là abolish contract nếu cả 2 không thể collaborate cùng nhau nữa. 

Thường những vấn đề này luôn có lawyer ngồi soạn các điều compromisecorrespond với điều kiện cả 2 bên. Bên A desire gì? Bên B desire gì, phải deliberate thật kỹ agenda từ baisic đến complicated

Rồi tất cả mọi thứ sẽ được collocate để accomplish contract. 

Sau đó, nội bộ bên A sẽ coordinate để devote các thực phẩm tốt chuyển đi xuất khẩu. Thực phẩm của VN đã contribute tạo nên danh tiếng ở VN. SP VN đã dedicate rất nhiều vào các bài thuốc cứu người. Assess mỗi năm có hàng nghìn người được cứu, có nhiều nước rất aspire có được tp ngon và bổ như VN nên họ thường ngắm nhìn từ remote chứ không được phép xin authorize vào VN. Nếu k họ sẽ bị buộc xin resign 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục