Nguyễn Hữu HùngNguyễn Hữu Hùng

Chọn ngành nghề

Apr 17, 2020

Sau sau khi graduate C3, tôi chưa biết chọn trường đại học nào phù hợp với bản thân. Có người khuyên nên theo ngành biology - nơi học về các ADN, người khác khuyên theo chemistry - sẽ thường xuyên làm việc với các ống nghiệm, người khác nữa lại khuyên theo ngành múa ballet vì trông tôi có vẻ có năng khiếu (???)

Cuối cùng sau khi calculate kĩ càng, tôi muốn theo ngành philosophy vì tôi thích Các Mác và Lênin. Tôi biết đó là một ngành mang tính chất academic, rất khó, nên tôi đã cố gắng. Cuối cùng tôi có đạt được số điểm để qualify vào  "ngoại giao institute" department triết học. Tôi thấy mình thật merit với những công sức mình bỏ ra.

Ngày nhập học, tôi đến prerequisite khi chưa ai đến. Và được tham gia vào 1 seminar, research về "mối liên hệ biện chứng giữa triết học và đời sống thực tiễn". Họ mời đến những khách mời tutor là những thầy cô đã nghỉ hưu, và cả 1 council làm BGK. Sau khi phát handout thì thầy hiệu trưởng phát biểu summary về lịch sử nhà trường và các assignment của sinh viên trong năm học tới. Thầy nói "sau vài năm nữa, sau khi bảo vệ thesis (luận án ) các em sẽ graduate và có diploma trong tay. Khi đó các em sẽ được xã hội acknowledge và tìm được những công việc commensurate với công sức các em đã bỏ ra. Ví dụ các em có thể làm giảng viên ở một trường college nào đó, hoặc làm việc trong committee cấp thành phố trở lên".

 Sau khi thầy phát biểu cả hội trường vỗ tay.


thiếu 3 từ

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục