Nhung ChuNhung Chu

Chuyện con la nơi công sở

Aug 20, 2020

Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện mà bạn sẽ dễ hàng gặp ở almost văn phòng. khi bạn mới đi làm bạn sẽ không tranh được sự tension do rất nhiều lý do. Có một bảng questionnaire sẽ survey những người mới vào làm để xem thái độ của họ với công việc. Đùng lo đó chỉ là một trick nhỏ của nhà sản xuất. Despite, những người như mình cũng phải reflect on kỹ trước khi đưa ra quyết định. Lãnh đạo sẽ respond những thắc mắc bạn ghi trong Paragraph. Tôi được warn rằng đừng scream trong conference với người phụ trách. Hãy giữ lại sự urge cho conng việc sau này. Vì mọi thứ được pridict sẽ rất khó khắn, lúc đó bạn chỉ chó thể shout lên với inquiry thôi. Phase đầu, bạn nên đọc kỹ lại các idioms của địa phương, để xem nội dung nó imply điều gì. Tôi guess sen rất khó khăn đấy. Là một đứa cứng đầu tôi sẽ insist làm hết mình, nhưng tôi đã interrupt quá trì thành gian gần đây. TÔi không muốn mention đến lý do vi sao recent lại xảy ra issue này. Tôi emphasize rằng tôi sẽ persuade lãnh đạo thực hiện những chính sách mới. Initial bài nghiên cứu là về material mới cho sản phẩm. Tôi express sự confidence của mình về sản phẩm. trong khi ban giám đốc inform rằng có báo cáo predict có một đại dịch tiếp. Ban lãnh đạo quote lý do với giọng đọc vowel của một người anh gốc

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục