Nguyễn Tấn ĐạtNguyễn Tấn Đạt

Conform: tuân thủ.

Feb 17, 2021

We must comform the traffic laws.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục