Nguyễn Vũ Phương HiềnNguyễn Vũ Phương Hiền

Công việc và sự cố gắng

Apr 12, 2020

Tôi đã từng làm ở công ty recruiting agency. Nhớ lại trước kia khi đi applyprofile để tham gia interview với mong muốn trở thành staff của công ty. Thật ra thì tôi đã được network giới thiệu cho contract này và tôi tin rằng passion của tôi sẽ giúp tôi có career ổn định với mức income cao và có thể có pension khi về già. Tôi còn được giám đốc headquarters factory hire vào làm với wage khá hợp lý. Duty của tôi là promote benefits và function của việc storagesupply để giới thiệu sản phẩm mới. Vì sản phẩm rất tốt nên yield rất cao và tôi đã được tăng earnings. Và bây giờ thì tôi đã rất thành công với mức salary cao. Tôi sẽ chuẩn bị aboard để tới chi nhánh của công ty cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm. 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục