Nguyễn MỹNguyễn Mỹ

Cuộc gặp gỡ best friends

Apr 12, 2020

Nguyệt:Alo, Vy chúng ta ra hẹn ngồi tám chút há? Ai cũng có việc nên lâu rồi không gặp nhau.

Vy: Ok, where?

Nguyệt: adress...

10 phút sau, at a cafe

Vy: nào chúng ta bàn gì?

Nguyệt: tah tá ta, đây chính là crown...

Vy: ui đẹp thế , i assert như thiệt! Cho tao mượn chút được không ? Không thì tao deprive đấy há.

Nguyệt: từ từ bình tĩnh, nè( đưa cho nó). Mà này ở society này thì người moral nhiều, a lot of have belief somthing.

Vy: Sao màu nói y như assurance thế? Mà cũng đúng nay không phân biệt tribe.

Nguyệt: chứ sao?, thời đại này circumstance diffrent .

Vy: Ừ, trí thức mankind enhance, có nhiều factory cho citizen work. Và nhiều văn bản pháp luật cho dân abide by ...

Nguyệt: ê Vy,

Vy: what?

Nguyệt: tao nghe mày cho lease nhà à?

Vy: đúng , sao mày?

Nguyệt: ừ, cũng mừ cho mày có việc rồi!

Vy: trời ...

Nguyệt: you vested đeo nó.

Vy: Sao , mày đùa à ?? Đẹp thế này mà?

Nguyệt: No, this a present i gave you !

Vy: mày còn nhớ my birthday ư? Thanks you ,thanks you

Nguyệt: Ừ  nhớ chứ, bạn thân tao mừ. Đeo lên đi

Vy: hic hic hic hic

Nguyệt: Why you cry?

Vy: No, you very kind, làm tớ xúc động...
Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục