Thùy TrangThùy Trang

Cuộc phát minh

Apr 12, 2020

Xin chào. Mình là TT. Mình sẽ kể cho các bạn về 1 cuộc phát minh nhé. Muốn breakthrough 1 chú robot artificial compatible cần phải analyse apparent về dimensioncondition về 1 số điều. Amplitude là 1 điều quan trọng trong việc chế tạo robot để update được những mẫu robot cho các system cũng như là các cửa hàng cần tạo ra robot. Cần tạo ra 1 chú robot thì không khó nhưng để robot ấy hoạt động như 1 người bình thường thì mới khó. Cần có những highlight như là: biết automatic identifyascertain chủ nhân của mình khi approach biết rectifyvaf alternative các đồ electricity trong nhà, conducive trong cuộc sống và điều cuối cùng là confine gây điều không tốt ảnh hưởng đến chủ nhân. Mẫu robot mới nầy sẽ thay thế và là phiên bản mới cho những mẫu robot cũ có các tính năng ổn định hơn robot cũ. Mẫu robot này sẽ assemble tất cả các tính năng cho thời công nghệ hiện đại 4.0 và progress hơn. Nếu ai muốn attainexplore chú robot này thì phải bỏ ra 1 approximate lớn để mua nhaaaa. Và phải là người hiểu biết về công nghệ và technique mới có thể điều khiển được chú robot này. Bọn mình sẽ cố gắng tạo ra 1 chú robot như mọi người mong đợi.... 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục