Trần Thu ThảoTrần Thu Thảo

Cuộc sống của tôi

Apr 12, 2020

Tôi sinh ra vào thời kì đất nước được giải phóng, nên hoàn cảnh có đôi chút khó khăn. KHi còn học kindergarten & primary, tôi phải đi bộ đến trường. Khi lên Secondary tôi mới được đi xe đến trường. KHi lên secondary, uniform là áo dài. Lần đầu tiên mặc uniform này nên tôi có về khá nervous. Curriculum của secondary thì khác với primary. Subject thì được nâng cao, assignment thì rất nhiều, và có cả bài phải memorise. Nếu tôi muốn đạt điểm cao thì tôi phải revise tất cả các bài mà thầy cô đã announce trước khi thi. Kết thúc một term, trình độ của mỗi học sinh được đánh giá theo grade và dựa vào đó để xem ai đủ điều kiện để continue lên lớp trên và ai không đủ điều kiện phải dropout

Năm học mới bắt đầu, các học sinh sẽ được announce để attend buổi khai giảng và không một ai được phép absent. Thủ tục enroll của các bạn khóa dưới đã được thực hiện trước đó nên ngày khia giảng các bạn chỉ cần đến attend. Popular subject của trường tôi là môn mathematics, nhiều bạn muốn thi vào khối engineering thì thường chọn môn chuyên ngành thuộc khối Science. và đa phần các học học khối Science đều succeed

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục