Danny LeDanny Le

Day off for me.

Apr 12, 2020

Một ngày off tôi ở trong một căn phòng với những RAY ( tia ) nắng chiếu vào cửa sổ, những STUFF ( đồ đạc ) trong căn phòng của tôi nóng lên. Tôi thì phải FULFILL ( hoàn thành ) cho những việc tôi cần làm trong ngày hôm nay.Trong phòng tôi có một HAMMER ( cây búa ) DURABLE ( lâu bền ) được dùng cho những EXPERIMENT ( cuộc thí nghiệm ) , nói GENERAL ( nói chung ) ELEVATOR ( thang máy ) của nơi tôi ở có vấn đề nên cần tới nó. Cúp điện được PRESUME(cho là ) ELEMENT ( nhân tố ) làm nó bị hỏng .PROOFREADER ( người sửa bản in đầu tiên ) cho nó là sự LEAK ( rò rỉ ) điện nhưng SIGNIFICANT ( quan trọng ) là tìm cách khắc phục nó, người thợ vung SLEEVE ( tay áo ) và bắt đầu sửa chửa nó, RANGE (phạm vi ) mà tôi có thể đứng gần là 2 m . Tôi đưa EQUIPMENT ( dụng cụ ) cho anh ta nhưng PERSPECTIVE ( góc nhìn ) của anh ta không có tôi phải SUBJECT TO ( tùy thuộc vào )các SECTION ( phần ) anh ấy GENERATE ( tạo ra ) các SECTOR (mảng) thống nhất.Và thật bất ngờ anh ấy đã GAIN ( thu ) lại được một SKELETON ( bộ xương ) PURE ( nguyên chất ) tôi không tin vào mắt mình , tôi chỉ xem nó như là một EDITION ( phiên bản ) giả tạo. Vì FORMER ( trước đây ) tôi được FUND ( quỹ ) SPONSOR ( tài trợ) cho cuộc thí nghiệm về bộ xương như thế nhưng nó chỉ là mô hình mà thôi.!

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Đã có 2 lượt bình luận.

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục