Tadashi SuzukiTadashi Suzuki

Để Mị viết cho mà đọc

Apr 12, 2020

Để Mị nói cho mà nghe, thời tiết lúc sunny lúc rainy.

Thương cho số phận, thôi thì mặc phận đời mình đi chơi.

Để Mị nói cho mà nghe, phải xem temperature trước khi đi.

Thương cho xót mẹ, đó chỉ là sự beginning thôi.

Này thì mình đi đu đưa khắp nơi cả bốn seasons.

Nào là humid có thể last trong một vài ngày.

Nơi drizzle không hể nasty

Cậu không thể forecast climate rồi.

Tiếc không một period awful.

ĐỂ MỊ NÓI CHO MÀ NGHEEE

Mị còn trẻ Mị cũng muốn đi tà tưa. Typhoon sao phải nghĩ ngơi? Shower thì ướt nhưng không chùn bước. Mị làm gì thấy flood hay breeze, Mị vẫn cảm thấy pleasant đây này.

Xuân ơi xuân ơi xuân này, không thể có end giống như này, cơ hội này Mị sẽ nắm lấy, typical của xuân Mị sẽ nắm lấy. Làm Mị cảm thấy ở middle trong mê say.

Dù là 24, 29 hay 35 (degrees) celious,

clouds có thể approach cả bầu trời.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Đã có 2 lượt bình luận.

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục