Trung Hưng LiêuTrung Hưng Liêu

Diagram trên thế giới ngày nay...

Apr 12, 2020

Hầu hết trên thế giới đều cần có diagram cho riêng mỗi nước mình. Có những nơi sẽ là diagram về lượng mưa, hay thời tiết, nhiệt độ; có nơi là diagram về tài chính, ngân sách trong nước, hay về dân số thế giới.....Tất cả đều được tóm gọn lại trong chữ 'Diagram'.

Chúng ta có thể thấy, diagram ở các nước là đều do những nhà nghiên cứu, hay những người quan sát về địa chất, nghiên cứu về tài chính hay ngân sách trong nước, hay về thời tiết....họ đều tập hợp lại với nhau và concentrate về một vấn đề mà mình sắp đưa ra. Chưa thể đưa ra conclude chính đáng, mà phải từ từ suy nghĩ rồi cuối cùng mới đưa ra một conclude, một diagram cụ thể, concrete để rồi từ đó quốc gia đó có được một diagram thật hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, theo thống kê cho thấy đang vẫn có nhiều nước chưa hoàn thành được đó một cách tích cực, concern đến quốc gia, người dân. Có nhiều người cho rằng, việc làm diagram rất dễ dàng, chỉ cần xem xét qua, lướt các thông tin concrete cụ thể rồi cuối cùng thiết lập ra một diagram như ý muốn; hay có thể làm cho qua loa, làm hoặc không làm cũng được....Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ đem lại cho quốc gia đó những lời nói tiêu cực, hay những hành động phản đối từ một hoặc nhiều quốc gia khác, từ người dân trên thế giới...Afterwards, quốc gia đó có thể bị loại bỏ khỏi danh sách tạo ra những diagram trong nước.

Nhiều nước cũng cho rằng việc làm này rất quan trọng với họ. Họ phải nghiên cứu và tìm tòi, suy nghĩ rồi afterwards, họ viết vào một draft riêng để họ nhận biết chỗ nào sai, chỗ nào hợp lí. Họ sẽ có một buổi debate với nhau để đưa ra conclude rằng diagram nó như thế nào và ra sao. 

Có rất nhiều người cũng phải lên Internet để tìm tòi, có người thì vào library để xem các thông tin quan trọng và integral cho quốc gia đó. Họ cũng có thể dành hết thời gian của mình để concentrate vào việc làm đó, có người còn đưa cả priority của diagram lên trên quốc gia nữa. Những người như vậy sẽ phải có những buổi họp mặt adjacent trong tháng để tiếp tục tìm hiểu, không để bị error một vấn đề, một việc làm nào.

Khi họ đang làm diagram thì họ sẽ nhận ra rằng việc làm diagram nó thật abstract đến dường nào. Nhưng về basis, thì có nhiều loại abstract nhưng cũng có nhiều loại phức tạp. Nhưng common, thì có thể sẽ có nhiều loại phức tạp hơn vì cuộc sống của người dân trong nước, hay tài chính, ngân sách.......Có thể những người 'không eligible' cũng có thể tham gia vào việc làm này để giúp những người nghiên cứu một cách nhanh nhất có thể. Khi họ absent thì có thể sẽ thay thế những người khác vì có thể họ sẽ qua những abroad để tìm hiểu xem việc làm của nước họ có hay và tốt đẹp không để rồi từ đó chúng ta có thể tham khảo những nước như vậy.

Việc làm của họ có thể là ở trong phòng, nhưng cũng có thể là ở hall đều mang lại và assist họ tìm ra thêm nhiều điều mới hơn của quốc gia, tìm tòi thêm cái hay của nước mình và những nước khác. Họ cũng phải làm và cũng sẽ tự mình đưa ra một cái gọi là 'deadline' cho riêng họ để họ có thể siêng năng hơn, chăm chỉ nhiều hơn nữa để cuối cùng họ thông báo cho người dân trên các phương tiện truyền thông tin đại chúng một cách tích cực hơn, hay và tốt hơn, đặc biệt là hiệu quả hơn. Nhưng điều ở đây là họ có lẽ cũng phải có 'quyền private' nên sẽ không bị làm phiền nhiều cho lắm...

Nói tóm lại, việc làm này như một 'course' cho họ ở mỗi tháng hay mỗi năm, điều đó sẽ hướng cho họ advance về một điều gì đó hay và tốt đẹp cho quốc gia của họ nên những nhà nghiên cứu, những người tìm tòi về địa chất, vật lý, địa lý,......tất cả những người đó đều không ngừng tiếp tục làm công việc có ích cho mỗi quốc gia của mình trên thế giới....

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục