Lisu NguyenLisu Nguyen

Conference cấp galaxy

Apr 12, 2020

Một cuộc conference cấp galaxy sắp được tổ chức tại trường tôi. Lớp chúng tôi được phân công gửi postcard cho whole phụ huynh trong trường. Chúng tôi need prepare stamp and envelope đễ sẵn sàng gửi cho từng phụ huynh. Bức thư gửi đến từng phụ huynh với nội dung extremely vô cùng quan trọng là: có hai con mỗi argue trong lúc cô giáo giảng bài; hai con không ai nhường ai mà chỉ blame lỗi lên nhau; con thứ ba thấy vậy đã hint: 2 bạn hay announce cho hội đồng để complaint về cách cư sử của hai bạn mỗi. hội động muỗi đã discuss và đưa cho 2 bạn muỗi brochure brief về cách ứng xử của loài muỗi; hai bạn đọc xong và admit về lỗi lầm của mình. bất thình lình một bạn học sinh dẵm chết hai con muỗi; nên nhà trường contact với phụ huynh nếu lên reason để convince loài người có nên apologize loài muỗi không? Phụ huynh certain agree với hint của nhà trường. Nhà trường gửi thư đến mọi chúng sinh trên toàn vụ trụ về conference sắp tới và nhận được confirm  từ tất cả chúng sinh. Công tác chuẩn bị của trường tôi bắt đầu, hiệu trưởng hurry chúng thôi phải complete trong tuần này; giáo viên include cả học sinh vào cho công tác chuẩn bị. Chúng tôi interact trong lúc làm việc rất tối; khi mệt chúng tôi đươc order cơm, hoa quả và nước trái cây tất cả đều được approve từ nhà trường. Nhưng bức thư đã thiếu một comma và  chúng tôi phải additional để gửi lại. very sad!!!

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục