Diệu HươngDiệu Hương

Don’t worry about other people thinking

May 14, 2022
You have no responsibility to live up to what other people think you should accomplish. I have no responsibility to be like they expect me to be. It’s their mistake, not my failing.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục