Nguyễn Tấn ĐạtNguyễn Tấn Đạt

ENVIRONMENT

Feb 17, 2021

Garbages and plastic bags are being polluted our natural environment.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục