Hạt Dẻ CườiHạt Dẻ Cười

ENVy

Apr 12, 2020

Tôi vô cùng admire mẹ của tôi. Trước đây, khi còn nhỏ tôi chỉ có thể nghĩ rằng mẹ mình CRUEL với con cái của bà vì bà luôn có ATTITUDE nóng giận và luôn BUSY vì công việc. Tôi chẳng bao giờ giám ANNOY mẹ, tôi JEALOUS/ ENVY với bạn bè của mình vì điều đó. NHưng bh tôi biết me busy với her works. Hiện tại tôi luôn wish mẹ mình peacèul với her life, tôi sẽ truy để make my mother pleasure vì me. Mẹ tôi luôn là người powerful in my family, bà luôn làm theo opinion của bà, sẽ có những lúc làm tôi không thể patient và polite with her. 
Bây giờ tôi luôn curious why bà luôn angry with her children

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục