Tai PhanTai Phan

EXAM!!!

Apr 12, 2020

Committee nhân dân phương thông báo về kì thi Graduate sắp tới.  Seminar giáo dục sẽ rất khắc khe về kì thi lần này, chỉ có những học sinh đầy Qualify đạo được dự thi. 

Sau khi nghe xong thông báo council nhà trường vào họp để chuẩn bị tất cả các handout môn học. Con về phía học sinh họ nhờ các colleague của họ cùng nhau outline ra sơ đồ học tập, họ nhờ các tutor đến giảng dạy cho họ và tất nhiên phải trả tiền cho gia sư một số tiền ko ít.  Calculate rất kĩ lưỡng trước những terms mà kì thi đưa ra. Họ thực sự quyết tâm cho kì thi lần này.    Cuối cùng qua bao nhiêu khó khăn họ cũng đã nhận được diploma merit với honor của học. 

Đó là những gì họ nhận được công nỗ lực Research và tìm tòi..  Bộ giáo dục họ cững lấy bản phác thảo của nhóm học sinh này để đem ra dạy học.  

       

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục