Huyền TrânHuyền Trân

Finance

Apr 12, 2020

Hôm nay, company của chúng tôi declare cần nhận 1 portfolio để audit accurate những accountant, refund những món debt mà company chúng ta owe trước đó, accumulate, exchange để finance, asset của công ty không rơi vào crisis, không inflation quá mức để rồi bị giảm giá trị của currency, không dividend quá cao, không auction, đó chính là barrier của budget, chúng ta phải để merchandise fluctuate ổn định, 2 party nên có deposit, down payment bằng penny cho nhau lúc đó. Savings trong wallet nên donate, mua một số ít lottery ủng hộ những em nhỏ.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục