tiger mrtiger mr

Follow my dream (1)

Oct 29, 2020

In my life, I knew I had some opportunity for learning English, but I did not it. So, I can not follow my dream, at least in this time. I feel shying when I want to talkative with someone who is foreigners. For me, I also know I not enough confident when I want to communicate. Finally, when I change the company, I understand a thing, if you have not English, you can not go on. So, I decided: I will learn English. I begin learning the same as a beginer. I must improve my skill, I must not be scared. I knew it that's the learning English difficulty. But I have not timed to join a course to learn new Language at the center. So I had to ask my friend, I hope she can help me. I won't get a certificate, because I only want to become an English Speaker. My friend told me: If you want to become an English speaker or learning English successfully then you have to learn English culture, you have to create many ideas that will be creating some topics, after that, you have to create some paragraphs in English. She and me, we had some conversations(converstions) in English. After a while, she can see my progress in English. 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Đã có 1 lượt bình luận.

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục

Truyện chêm Hack 1

RAP VIỆT
-RAP BATTLE BETWEEN LĂNG LD AND JBEE7-MC Trấn Thành : Thưa quý vị, đó chính là Lăng LD và Jbee7 của đội Wowy ! Wonderful! Tôi dự đoán bài này sẽ là hit. Rất catchy, energetic và đặc biệt là...
Silly women 1
A long time i dont care to study english, but in my mind alway think the new language can help myself progress, is the truth, and i hard work follow something that i though it can improve...
Ước mơ đi nước ngoài
Ngay từ lúc nhỏ tôi từng ấp ủ hi vọng được đi ra thế giới để chiêm ngưỡng nền Culture của các nước nhưng vốn Understand biết của tôi về Language nước bạn lại quá hạn hẹp.Thế nên tôi quết...
Câu chuyện học Tiếng Anh.
Tôi tên là Jack và đây là câu chuyện học tiếng Anh của tôi. Trong khoảng thời gian đầu tiên tôi cảm thấy khá là scared và shy bởi vì tôi là beginner. Vốn vocabulary của tôi khá là ít nên...