Thùy HươngThùy Hương

Free Writing - Jan 10

Jan 10, 2022
Topic 4: Tukl about the life in the past? 1. What are some difficulities of life in the past? 2. How did people in the past use to entertain themselves? 3. Was extended Family popular in the past? 4. How did people in the past use to travel?

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục