Quỳnh LêQuỳnh Lê

Free Writing - Jan 13

Jan 13, 2022
I work so hard, it doesn't mean I love money so much. I just don't want to have nothing when my parents need me. Be Empowerless when my kids need me. Be regretful when I look back

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục