Thùy HươngThùy Hương

Free Writing - January 10

Jan 10, 2022
Chủ đề 4: Tulk nói về cuộc sống trong quá khứ. 1. Trong quá khứ có một số chuyện không rõ ràng nào về cuộc sống? 2. Những người trong quá khứ đã dùng việc giải trí như thế nào? 3. Gia đình có được nhiều người trong quá khứ không? 4. Thời xưa, người ta đi lại bằng cách nào?

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục