Vân TrầnVân Trần

Free Writing - Jun 30

Jun 30, 2022
Today, i really really sad , because i don't want to do anything. I need a person who makes me feel happy and relax. But I realize nobody help me because anyone are so busy. So I make a desicion go to sleep

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục