Linh NguyenLinh Nguyen

Free Writing - Oct 11

Oct 11, 2022
Khu vực 2Saigon THÔNG BÁO. khu vực 2Saigon kính mời Quí Tôi Con của Chúa tham dự buổi cầu nguyện lúc 9h30’ thứ năm 13/10/2022. Tại Hội thánh Banaba. Địa chỉ Hội thánh Banaba: https://maps.app.goo.gl/rKkChAWNpwDRQU718?g_st=iz Anh chị em ở xa có thể vào phòng Zoom - ID 874 500 4833 - Mật khẩu: 874500 Nhấp vào link nầy: https://us02web.zoom.us/j/8745004833?pwd=1R0SJBv2-DqJIexQ3DHRJOL1xsORcc.1 Rất mong sự hiệp nguyện của tất cả ACE điều đó sẽ đem đến cơn Phấn Hưng lớn cho toàn Hội thánh Chúa. Xin trân trọng.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục