Hannie NguyenHannie Nguyen

Giới Tính Thứ Ba ( LGBT )

Apr 12, 2020

Marriage, cưới vợ rồi sinh con là những rule khá là familiar ở xã hội này. Và những ai không đi theo những tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra có thể sẽ coi là strange, vô cùng không normal. Chắc chắn rằng bậc cha mẹ nào cũng expect con mình có một gia đình, một tổ ấm, và đôi khi chúng ta rất khó chấp nhận một difference rằng: con mình có một giới tính khác, không muốn lập gia đình. Đương nhiên giới tính là do mean to be chứ không phải là avoid nó, control nó theo ý mình là được, và giới tính thứ ba càng không  phải là một taboo, tệ nạn. Nó nên được đối xử fair. Hiện nay, nhờ truyền thông cũng như kêu gọi mà đã có rất nhiều gia đình surprise vì con mình persuade cha mẹ, nói ra (come out )để sống thật với bản thân. Nó vốn là một điều khó chấp nhận nhưng angry không thể được gì! Vậy thì tại sao bậc cha mẹ không thể một lần respect, care đến con hơn, gạt đi những rule traditional, miễn sao là con mình là một người đáng believe, có ích, một người hiếu thảo lễ phép như thế cũng là quý quá đáng proud rồi.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục