Vinh TrầnVinh Trần

Hành trình đi đến ước mơ

Apr 12, 2020

I am a adventure person.  I like to overcome experiences. Today, I will tell for everyone về một journey mà tôi đã trải qua.

Một ngày trước tour, I am very excited and want chờ đợi cho moment ấy. I want to chance discover everything.

Trên flight ấy, thật amazing bởi đó là lần đầu tiên tôi được nghiệm đi by plane. Đó sẽ mãi là memory đáng nhớ đối với tôi. Để ngồi trên chuyến bay ấy, I must book a fight, prepare visa, destination mọi thứ đều hoàn tất ngay tại reception.

Ước mơ đã trở thành sự thật. Stay tôi ở hotel. Tôi feel very happy and exciting. It is huge, luxury, đúng chuẩn 5 stars. Nhân viên tiếp đón tourist rất tận tình. Đây đúng là chuyến travelling thú vị. Nowadays, được đi du lịch đó được xem là một favor special.

Thank all!!!!

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục