Tien Dat NguyenTien Dat Nguyen

Học tiếng anh

Apr 12, 2020

Hồi học cấp 3, mình rất abstract về môn tiếng anh, mình nghĩ đi abroad không biết tiếng anh cũng có thể giao tiếp được. Cho đến khi gặp 1 người tây hỏi mình adrees, mình thật sự không eligible để giao tiếp common với họ như thế nào. Afterwards mình mới biết conclude của mình hoàn toàn error. Mình đã nhờ sự assist của anh chị, bạn bè và đã đăng kí một vài course trên internet và đã concentrate học tập. Hiện giờ tiếng anh của mình cũng dần cải thiện. Mình thường priority debate với đứa bạn adjacent về những concrete còn thiếu sót về vốn từ vựng mỗi khi cùng nó đến library( nơi private). Mình cảm thấy điều này là basisintegral để trau dồi vốn từ vựng của mình

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục