Nguyễn Hữu HùngNguyễn Hữu Hùng

Hội thảo khoa học

Apr 16, 2020

Trong một hội thảo.....

Những người eligible tham dự đều là những giáo sư đầu ngành trong các lĩnh vực khoa học. Có rất nhiều người abroad tham gia: Anh, Pháp, Ý... Cũng có vài người absent do bận công vụ riêng. Ở giữa tòa nhà có một hall lớn, nơi mọi người có thể giao lưu và dùng bữa sau đó. Có một cái libraryadjacent cái sảnh. BTC yêu cầu mọi người concentrate (focus) và hướng về phía trước để buổi hội thảo được bắt đầu. Có một vị giáo sư lên thuyết trình về những advance của khoa học kỹ thuật trong việc phòng chống dịch Covid-19. Ông đưa ra các diagram hình cột để biểu thị tình hình dịch bệnh hiện nay. Ông nói sự priority (ưu tiên) hiện nay là làm sao hạn chế những error, giảm thiểu số người chết. Ông đưa ra một số khái niệm khá abstract như: hiệu năng sinh sản của virus, giãn cách xã hội. Afterwards, ông đưa ra một conclude và các biện pháp phòng chống: "nguyên tắc của ta là quay về basis, tránh xa nơi đông người và điều integral (nesessary) nhất lúc này là thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang". Ông cũng nói có mở một vài course cơ bản về phòng chống dịch và có thể assist (help) những người xung quanh. Deadline để đăng ký hay là hai tuần nữa, Những ai concern tới khóa học đó có thể xem kĩ concrete hơn tại số điện thoại hotline 098 3xxxx.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục