Kim AlanKim Alan

Hôn nhân

Apr 12, 2020

Marriage xảy khi hai người khác giới có tình cảm đặc biệt và care giành cho đối phương và khi đó người nam sẽ persuade người nữ lấy mình familiar trên phim hay gọi là cầu hôn.và luôn làm người khác proud

Và trong hôn nhân normal ai cũng expect sự respect , fair ,believe tưởng và avoid difference dẫn đến angry đó cũng là taboo trong hôn nhân . Vì vậy mọi người thường hay các shrine để cầu mong những chuyện đó sẽ không xảy ra . Strange đến surprise là ta dù không mean muốn xảy ra chuyện gì nhưng lại không control được chuyện không hay xảy ra .

Do traditional nước ta khá khắc khe nên cũng có những rule khá khó khăn . VD: buddhist không được yêu người thường coi chùa là nhà , pillar là bạn.Các người có religion khác nhau cưới nhau dù được pháp luật thừa nhận những vẫn bị kì thị

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục