Nguyễn MỹNguyễn Mỹ

I receive from family

Apr 12, 2020

I Không ở đâu  receive compare được bằng sự  cozy my's family. (My family have 4 member)... Really i "lười" và ít làm việc nên bị compare with neighbor, and one day i ruin a plants my sister said my dad but he didn't scold my and said that's ok, and one more time i with my sister always tranh giành với nhau, có khi bị nó đổ lỗi và i talk theo instinct... dad will giải quyết settle,but tôi luôn bị thiệt không ít.. somtimes, i want to buy some books, comic,... and tell him, him said: allow you order these. It's great!!!   My mom doesn't work at factory, she's  housewife. My dad's owner a  cafe he worked at  home. We celebrate my sister and my birthday annual, sometimes at anniversary... We're not rich. But we life comfortable and happy

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục

Truyện chêm Unit 19

Sara - a story has no connections
Tam PhamTam PhamJul 05
Mình là tư, và sắp tới anniversary of độc thân, mọi người tấp nập chuẩn bị những thứ cần mua, to celebrate dịp đợt giảm giá lớn nhất của năm. Mình và my family thì vừa receive được vài lời...
UNIT 19
mỗi người chúng ta cứ đến một độ tuổi nào đó là phải lập family để settle cuộc sống và tập trung vào sự nghiệp. Đối với con gái thì relate đến hôn nhân nó tới sớm hơn con trai, cứ khoảng...
My dream
I am a housewife, carring for a family is a instinct of every wife so I don’t need a housekeeper who maybe ruin spouse’s happiness and I don’t want to have a stranger in my home. My husband...
My life
Hôm qua là anniversary 5 năm ngày cưới của spouse tôi. Chúng tô đã celebrate với family, thật là cozy. Khó có thể compare vợ chồng chúng tôi với cặp spouse khác vì chúng...