Linh HảiLinh Hải

In a bookstore 📚

Apr 12, 2020

1 người normal đi vào nhà sách enormous evident là để mua sách. Anh awkward hỏi cô nhân viên gorgeous , demonstratespectacular alike idol của cô ấy. Appeal của anh làm cô nhân viên rất astonish nhưng rất ordinary. Individual cô nhân viên passive nhưng cô nhân viên excellent đã immediate từ chối. Cô nghĩ anh ấy immoral, extensive con người tremendous không essentialcollapse. Cô enthusiastic hướng dẫn pertinent,  extraordinary, long-term cho anh. Nhưng anh nghĩ lại cô cũng equivalent với những cô nhân viên bị missing khác mà thôi😂😂😂

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục