Linh HảiLinh Hải

In a country

Apr 12, 2020

sailor, helicopter, tunnel, garage, truck, van, railroad, harbor, port, traffic, traffic jam, path, vehicle, pavement để hike trên đường về outskirts, passenger trên cuộc cruise đi track ambulance, ferry, license để crowd, flight, platform, signal để cross, belt cho trunk, brakewindshield trên xe ô tô. Và trạm thu fare đã return.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục