Linh HảiLinh Hải

In a good shop

Apr 12, 2020

1 trò chơi faintly fierce được tổ chức tại 1 cửa hàng broadamusing. Cửa hàng có các món đồ ideal như antique rất shiny, massive, có miracle, plain, các detail rất sharp và rất ancient không lengthy, không có stripe. Rất difficult để làm ra và plenty người rất pity khi 1 món đồ nào đó bị bể. Average mọi người đều brilliant, delight, silent và có strong rất flexible nhưng cũng rất terrible, straight và đồ ăn cũng rất delicious 😋 🤤 .

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục