Linh HảiLinh Hải

In a zoo

Apr 12, 2020

Trong sở thú có creatures như : worm 🐛, crocodile 🐊, rabbit 🐇, bear 🐻, owl 🦉, kitten 🐱, turkey 🦃,  giraffe 🦒, swan 🦢có feather, parrot 🦜, shell 🐚.Có các cây như : pine 🌲, nut 🥜, branch, herb 🌿, eggplant 🍆, bush. Trong jungle có các scenery rất faithful, process breed của region này đôi khi bị abandon.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục