Mạnh TrầnMạnh Trần

In the city.

Apr 12, 2020

Quá trình đô thị hoá đã ảnh hưởng lớn đến bộ mặt thành phố hiện nay. Ngoài đường tràn ngập rubbish khiến pollution và traffic jam. Con người trở nên selfish khi throw những đồng tiền vô giá trị cho beggar trong khi bản thân sài những đồ pricey. Population đang trở nên overpopulated do thiếu roomaccommodation. Security thì lỏng lẻo khi tràn ngập những pickpocket ngoài đường. Đó là những crime không thể tha thứ được.

Daily những facility sản xuất và vehicle thải khí độc ra môi trường unhealthy. Đô thị lack đi những build công cộng theo demand của người dân. Đó là những mặt xấu của thành phố hiện nay. 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục