Đỗ Thị HạnhĐỗ Thị Hạnh

Independent

Apr 12, 2020

Trong c/s opposite với ép buộc , giam cầm là sự independentimportant trong đ/s sự independent nó được thể hiện multiple trong mọi khía cạnh như:

- Là light trong messy disgusting 

- là initiative  marvelous trong công việc 

-là việc imperative phải thoát được trong thời đại nô lệ

-là sửa chửa fault để có thể exact 

-là bỏ qua những awkward necessary để đến pattern hình tượng chuẩn 

-là loại bỏ nuisance để được physical to lớn, tư tưởng pleasant , c/s smooth 

- Là sự square tròn wonderful , màu purple thủy chung 

- Không là sự measure narrow 

-không là preposition mà là danh từ 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục