Minh Thái VõMinh Thái Võ

khách hàng tiềm năng

Jan 16, 2021

Hôm nay một người đồng nghiệp của tôi đã refer cho tôi một khách hàng tiềm năng. Tôi represent cho công ty để có một cuộc dialogue với anh ta, especially anh ta là một người rất hay conform các quy tắc và thích confront với thử thách, coincide thay tôi cũng là một người như thế, nó làm tôi strain và muốn gặp anh ta ngay lặp tức để có thể indicate những discrepancy giữa tôi và anh ấy. Tôi recall lại cái moment ấy, tưởng rằng sẽ gặp được một legend giống tôi nhưng mà tôi cảm thấy tôi và anh ta relevant gì đến nhau và điều đó làm cho tôi confuse. Sau một hồi bình tâm, tôi đã làm việc bình thường với anh ta, tôi impress với signature với dấu hyphen đặc trưng, nó như lời statement của cả hai bên và commit đạt được mục tiêu vang dội, repel những vướng mắc giữa công ty và khách hàng, tôi bỏ tờ giấy cam kết vào envelopeconsider về việc có nên tiếp tục nói chuyện với anh chàng này hay không, chưa biết như nào thì anh ấy đã nói trước. Anh ấy bảo muốn làm việc trong congress, tôi liền congratulate nhiệt tình nhưng sau đó anh ấy bảo consequence cho việc ham danh lợi khi vào đó là bị deceive, tôi cảm thấy sympathy cho anh ấy và có ý định recommend anh ấy vào bảo vệ cho công ty tôi, anh ấy refuse nhưng anh ấy đâu biết bảo vệ công ty tôi lương tháng cũng nghìn đô =))


Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục