Vinh TrầnVinh Trần

Khát vọng vươn lên

Apr 12, 2020

Tôi là một người có nhiều ước mơ. Tôi ước career sau này sẽ thuận lợi. I like any job different: bank teller, musician, reporter, designer, .....

Để prepare cho interview I need: application, file, contract, document và quan trọng nhất là qualified.

Đã có rất nhiều người sau khi finish university nhưng jobless và phải trở thành freelancer, builder các kiểu ....

Nhưng sống trên cõi đời này thì ta phải có employed. Arrange thời gian hợp lý nữa....

Một photographer giỏi là phải biết làm hài lòng customer trở thành một expert với những tool hỗ trợ.

Trở thành một filmmaker với đàn secretary hùng hậu cùng với những cô nurse chuẩn mực đạo đức luôn chăm sóc sức khoẻ cho ta...

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục