Minh Thái VõMinh Thái Võ

Lạc quan nhảm

Jan 15, 2021

lạc quan, tôi đang muốn mình luôn phải lạc quan về mọi thứ, mặc dù sống trong một xã hội luôn trong tư thế bị urge thường dễ bị tension, nhiều lúc rất muốn screamshout thật to nhưng bị interrupt với những tư tưởng, suy nghĩ khác kiễm hãm. Vào phase đấy, tôi luôn có những questionnaire trong đầu nó khiến tôi liên tục reflect lại bản thân và tự hỏi liệu mình có đang confidence không? Liệu mình sẽ có một initial mới chứ? Sau từng ấy khó khăn, tôi guess rằng tôi sẽ tốt hơn vào một ngày không xa mà thôi. Và recently, sau khi tự inquirysurvey tôi đã có thể làm chủ bản thân, có thể phát triển bản thân thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, almost tôi được warn rằng trick sẽ không giúp chúng ta đi xa mà cần phải theo một quy trình cụ thể mới thành công được, tôi từng cố persuade bản thân rằng cần phải mạnh mẽ hơn nhưng respond lại chỉ là sự thất vọng về bản thân, tôi đã tìm thấy nhiều quote,idiom hay về material giúp lạc quan hơn trong cuộc sống, nó muốn imply đến những người đang tiêu cực hiện nay, đó chính là issue, và tôi cũng muốn inform với tất cả mọi người rằng despite cuộc sống không như ý muốn, không thể predict trước được nhưng như tôi mention trên paragraph tôi insist emphasize  tôi thật sự muốn express với mọi người rằng phải lạc quan lên (haha)

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục