Trần Huyền TrangTrần Huyền Trang

Learning English by internet.

Apr 12, 2020

In modern life today, learning English by internet is the trend of people today. You can watch movies from TV or computer or laptop or smartphone just need the internet. For myself, i often watch shows, listen to music or cartoon of foreigners. The channel i often sees is as Ellen Show. It has many good acting scenes and stage that make me not bored. My way of learning is that i review it many times and then copy new words and memorize it, then systemize the newly learned words. Sometimes, I often read BBC news, learn about the customs of countries or about the art of countries such as: flute, drum, statue of Liberty, pottery, portraits or fictions of famous bras.

 There are some ways to learn my English, let's share your way of learning for everyone to know^^

--------------------

Currently, cable is very suitable for TV. 

Artistic expresstion of emotions for viewers is very much. 

Bo Sua is clothing brand that is widely used by people. 

Record qualifying with short quantitative(quantify) time.

disk: đĩa ; column: cột ; article: báo 

reasonable: thích hợp ; curve: đường cong ; display: bày tỏ 


Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục

Truyện chêm Unit 49

Recreation in article
I often read article. Recreation column always attract me. Acting, hot trend, new and famous brand, I feel it is very interesting. In modern era, films with many good scene will attract...
CHUYẾN THAM QUAN VIỆN BẢO TÀN
Van PhamVan PhamApr 12
Tôi đã có dịp được đi đến viện bảo tàn lịch sử Việt Nam. Tôi biết đến nó qua 1 video review record trên 1 channel Youtube khi đang xem cartoon và qua nhiều bài article trên tryền hình...
Unit 49 : PHIM VIỆT ĐỔI MỚI
   Đã có thời , người ta coi phim Việt là thể loại phim nặng về tuyên truyền , rập khuôn , rất nhàm chán . Phim nước ngoài phủ sóng khắp các TV #channels và #system các rạp chiếu...
Nghề diễn viên
Nghề gì cũng có cái hay riêng. Nhưng nghề diễn viên lại có đặc thù ko giống nghề nào. Mỗi diễn viên có một acting. Giống như mỗi tờ article có phong cách viết ko giống nhau. Mỗi diễn viên...