Minh Thái VõMinh Thái Võ

Một ngày làm việc

Jan 15, 2021

Hôm nay là một ngày extreme đẹp, tôi prepare viết những hint cần thiết cho ngày hôm nay vào một brochure và mỗi hoạt động được cách nhau bởi những comma hợp lý, tôi completeadditional một cách hurry, sau đó tôi contact với đồng nghiệp qua điện thoại và bàn mốt số reason anh ấy need discuss với tôi để confirm một số complaint từ khách hàng và certain rằng sẽ không xảy ra cuộc argue giữa công ty và khách hàng. Anh ấy đã agree và tôi liền cất whole đồ đạc bao gồm cả postcard ghi những thông tin quan trọng để đến conference gặp anh chàng kia. Khi đến nơi tôi order một cốc sữa và complete nó thì anh ta mới đến, tôi đã blame về điều đó, anh ta convince rằng anh ấy bị kẹt xe và apologize tôi. Sau 1 thời gian anh ấy brief, tôi đã hiểu vấn đề và approve với giải pháp là tặng stamp cho khách hàng include nhiều ưu đãi khác và chấp nhận admit những sai lầm trong sản phẩm của công ty. Thật ra tôi muốn announceinteract trực tiếp với khách hàng nhưng như thế chắc là ổn cả rồi 

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục