Danny LeDanny Le

Một ngày ở LIBRARY.

Apr 12, 2020

Tôi hủy bỏ một COURSE ( khóa học ) ở ABROAD ( nước ngoài ) vì sự ERROR ( sai sót ) của tôi nhưng bạn đừng CONCERN ( bận tâm ) vì AFTERWARDS ( sau đó ) tôi đã có PRIORITY ( sự ưu tiên ) và ELIGIBLE ( đủ tư cách ) để không phải ABSENT ( vắng mặt ) cho khóa học ADJACENT ( liền kề ) của tôi sắp được diễn ra vào đầu tháng sau. COMMON ( thông thường ) thì tôi có mặt ở LIBRARY ( thư viện ) để ASSIST(giúp) đở mọi người đến đó để đọc sách vì nó rất INTEGRAL ( cần thiết ) cho những kiến thức BASIS ( cơ bản ) cho sau này. Lúc này HALL ( đại sảnh) có sự CONCENTRATE ( tập trung ) của các nhiều người hôm nay là DEADLINE ( hạn chót ) thư viện mở cửa cho mọi người vào vì phải đóng cửa sửa chửa trong một thời gian. Mọi người đang ADVANCE ( tiến về ) để DEBATE ( tranh luận ) về DIAGRAM ( biểu đồ ) vì nó rất ABSTRACT ( trừu tượng ) nó là DRAFT ( bản nháp ) của tùng CONCRETE ( chi tiết ) PRIVATE ( riêng tư ) để mọi người CONCLUDE ( kết luận ) rằng nó có thật sự đúng như mọi người nghĩ hay không?

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục