Huyền TrânHuyền Trân

My temper

Apr 12, 2020

Đôi khi tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi hay khóc nếu như random xảy ra một việc gì đó, như những category bị chia quarter, có những lúc abnormaltedious. Similar thế, temper của tôi frequent bị tense, everyday, tôi chỉ adequate biểu hiện được singular verbal với bố mẹ, ít chia sẻ, thậm chí có những chaos trong giao tiếp. Tôi chỉ yêu purple và mặc nó regular hằng ngày. Ngoài ra, những xúc cảm ấy không perhaps cản trở tôi, trong công việc tôi là một người luôn punctual absolute, rapid, linh hoạt và giữ tight được cảm xúc, tôi probably để absorb mọi điều và không làm ảnh hưởng đến ai, cho dù ở nhà tôi seldom như vậy.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục