Tam PhamTam Pham

Ngày đầu tiên đi học

Jul 05, 2020

Ngày đầu tiên đi học at the nursery, the principal ở ngay trước cổng trường đón chúng tôi, tôi được gặp classmates, ai nấy đều wear uniform, trông thật bắt mắt.Overview của lớp học khá giản dị, blackboard được đặt ở giữa phòng, nơi mà mọi người đều có thể access. Chúng tôi examine the first elementary essay, no one got failed, everybody has a degree on their own.

Kế tiếp, chúng tôi được gặp mentor, người sẽ giúp chúng tôi improve và tránh các mistake, thông qua các lecture, the layout of his lecture is quite outstanding, each lecture has specific objects, primary students like us có thể tham gia để phát triển các practical projects. Quá trình practice này sẽ quantify the quality of this school. 

Regardless, chúng tôi đã register the course, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó, read the textbook, revise our homework, nếu chúng tôi muốn có một holiday không bài tập vào cuối mùa xuân này.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục