Huyền TrânHuyền Trân

Người họa sĩ

Apr 12, 2020

Để trở thành 1 nhà họa sĩ draw tài ba, bạn cần grabguide được cảm xúc của chính mình, hold được tinh thần vững chắc, drag tâm hồn hòa quyện vào thiên nhiên, effort incur mọi nỗi hurtaccept những lời nói injure insteadhabit rejectthrow out nó. Đó chính là witness để ta withhold, handleescape được những tempt follow. Đồng thời cần có nhân tố influence, tác động và reinforce đến sự rehearse, đặc biệt cần có require nghiêm khắc với bản thân, whistle chính là dụng cụ tốt nhất để bạn có thể verify được giới hạn đi đến đích của mình, đó chính là release, là bài inspect bạn tự tạo ra cho chính mình.

Hãy là người đầu tiên thích bài viết này.

Bình luận

Hãy đăng nhập để bắt đầu hành trình Hack Não với Goingsunny.

Đăng nhập để tiếp tục